1

Avaluació i Diagnòstic

2

Disseny del Projecte

3

Inici de la Reforma

4

Instal·lació de Mobles i Equipament

5

Acabat de Detalls

Avaluar l’ estat actual de la cuina.
Identificar necessitats i objectius del client.
Prendre mesures i realitzar una anàlisi d’ espai.

Desenvolupar un disseny detallat basat en l’ avaluació.
Seleccionar el disseny de la distribució dels elements.
Presentar propostes de materials i colors.

Preparar l’ espai desmuntant elements existents.
Condicionar la infraestructura (fontaneria, electricitat).
Iniciar treballs de demolició segons el disseny.

Col·locar nous gabinets i elements d’emmagatzematge.
Instal·lar electrodomèstics d’acord amb el disseny.
Assegurar la correcta disposició d’ elements.

Aplicar revestiments i acabats segons el planificat.
Instal·lar accessoris com aixetes, manetes i llums.
Realitzar ajustos finals per assegurar la funcionalitat i estètica.